ALLIEVI DI UESHIBA MORIHEI


Morihei Ueshiba (1883-1969)

Gli Allievi di Morihei Ueshiba


I Generazione
(1921-1935)
II Generazione
(1936-1945)
Kisshomaru
Ueshiba
Aikido Doshu
III Generazione
(1946-1955)
IV Generazione
(1956-1969)
| | | |
Noriaki Inoue
(1921)
Bansen Tanaka
(1936)
| Morihiro Saito
(1946)
Akira Tohei
(c. 1956)
| | | |
Isamu Takeshita
(1925)
Koichi Tohei
(1939)
Moriteru
Ueshiba
Dojo-cho
Hiroshi Tada
(1947)
Y. Yamada
(1957)
| |
|
Kenji Tomiki
(1925)
Tentyu
(c. 1939)

S. Arikawa
(1947)
Katsuaki Asai
(c. 1958)
| |
| |
Hisao Kamata
(c. 1929)
Minoru Hirai
(c. 1940)

Shoji Nishio
(1951)
Kazuo Chiba
(1958)
| |
| |
Ikkusai Iwata
(1930)
Kisaburo Osawa
(c. 1940)

S. Yamaguchi
(c. 1951)
Seiichi Sugano
(1959)
| |
| |
K. Funahashi
(1930)
K. Sunadomari
(1942)

M. Hikitsuchi
(c. 1951)
Mitsunari Kanai
(1959)
| |
| |
M. Mochizuchi
(1930)
Tadashi Abe
(c. 1942)

Masamichi Noro
(c. 1951)
M. Saotome
(c. 1959)
|

| |
M. Hashimoto
(c. 1931)


Seiseki Abe
(c. 1952)
S. Maruyama
(c. 1959)
|

| |
A. Murashige
(c. 1931)


N. Tamura
(c. 1953)
Terry Dobson
(c. 1960)
|

| |
Rinjiro Shirata
(1931)


Y. Kuroiwa
(c. 1954)
N. Ichihashi
(c. 1960)
|

| |
T. Yukawa
(c. 1931)


Y.Kobayashi
(1955)
S. Masuda
(c. 1960)
|

| |
S. Yonekawa
(c. 1931)


André Nocquet
(1955)
M. Suganuma
(c. 1962)
|


|
Gozo Shioda
(1932)S. Imaizumi
(c. 1962)
|


|
Z. Akazawa
(c. 1933)K. Maruyama
(c. 1962)
|


|
Takuma Hisa
(1935, Osaka)Seishiro Endo
(c. 1962)
|
Kenji Shimizu
(c. 1963)